woensdag 20 augustus 2008

De Hellinga’s en aanverwante families

Recent heeft de secretaris van de Historische Vereniging Noordoost Friesland, Jan de Jager, een boek gepubliceerd: De Hellinga's en aanverwante families. Hij deed dit in samenwerking met Henk Talma.

In dit bijzondere boek worden de Hellinga’s in 15 generaties genoemd. De eerste Hellinga die bekend is, is Douwe Gercks, geboren in 1523. Hij huwt met Saeck en ze hadden in ieder geval één zoon: Aelse Douwes.
De kleinzoon van Douwe Gercks is Douwe Aelses. Hij is boer en eigenaar van de boerderij ‘Klein Hellinga’ te Warga.
Behalve de familie Hellinga zijn ook de complete stambomen van de Baarsma’s en de Jensma’s in dit unieke boekwerk verwerkt. Daarnaast zijn Kingma en Bierma veel voorkomende namen.
De genealogie van De Hellinga’s bestaat uit 2 delen en omvat maar liefst zo’n 40.000 namen.
Het aantal pagina’s bedraagt 1496 en de inhoud wordt verfraaid door vele foto’s, waarvan sommige in kleur. De omvangrijke index staat op een CD. De verkoopprijs bedraagt € 59,50. De verzendkosten bedragen € 6,20
Wilt u in het bezit komen van het boek De Hellinga's, dan kunt u contact opnemen met Jan de Jager, Kouwe 9, 9103 PE Dokkum. Tel: 0519-220135. email: kouweg@knid.nl

1 opmerking:

Unknown zei

Als iemand geinteresseerd is,in wat voor leven onze voorouders in Friesland moesten door maken dan is het Hellinga boek zeker een aanrader.
Want dat het een heel hard bestaan was is wel af te leiden, aan de vele gezinnen uit Blija en omgeving die de sprong waagden naar het indertijd verre Amerika.

Oan,t sjen, Klaas