dinsdag 31 maart 2009

De verdwenen boer van Sloterdijk

Als ik op de fiets van Buitenveldert naar mijn werk in het bedrijvenpark van Amsterdam-Sloterdijk rijd kom ik langs het aloude dorpje Sloterdijk. Het grappige is dat het dorpje vrij goed in takt gebleven is ondanks de oprukkende hoge gebouwen en snelweg vlakbij. Er loopt een soort ringdijk om de oude dorpskern met uiteraard de kerk met het kerkhof in het midden. Van Rembrandt is een tekening bekend van een banpaal bij Sloterdijk, dat vroeger aan het water vlak buiten Amsterdam lag. Vanuit Friesland voer er ook een soort veerboot op Sloterdijk, zodat in vroeger tijden al een intensief contact werd onderhouden. Sinds een tijdje staat aan de rand van het dorp een standbeeld van De verdwenen boer van Sloterdijk. En wat zou een goede boer zijn zonder een goede boerin die achter hem staat. Symbool van de teloorgang van de agrarische tijd van Sloterdijk, nu immers onderdeel van de asfaltjungle van Amsterdam. En met een beetje fantasie zie je er misschien ook wel de verdwenen solidariteit van en met hardwerkende mensen in.

Het schijnt dat de Brantgumer tekenaar en etser Ids Wiersma ook in Sloterdijk heeft gewoond.

In Friesland komt de achternaam Sloterdijk voor, die zeer goed mogelijk verband houdt met het dorpje. In mijn kwartierstaat komt Tjetske Martens Sloterdijk voor die gedoopt werd op 11 december 1789 in Ee en overleden op 29 januari 1869 in Oostdongeradeel, 79 jaar oud. Zij trouwde op 7 maart 1821 in Ee met Bauke Sijtzes Holwerda, gedoopt op 20 december 1767 in Ee en overleden op 3 mei 1826 in Ee, 58 jaar oud.
Haar vader was Marten Romkes Sloterdijk, gedoopt op 8 juli 1753 in Murmerwoude en overleden op 24 juni 1820 in Ee, 66 jaar oud die trouwde op 28 augustus 1774 in Ee met de 19-jarige Trijntje Martens, gedoopt op 05-01-1755 in Anjum.
Van zijn ouders is mij alleen bekend dat ze Romke Meinderts en Marijke Dirks heetten.

Voor aanvullingen houd ik me aanbevolen. Tips kunt u mailen of als reactie op het artikel plaatsen.

Update: sneuper Sibbele Postma oppert dat de Friese achternaam Sloterdijk ook van een dijk bij het Friese stadje Sloten afkomstig zou kunnen zijn, omdat in een familie Sloterdijk afwisselend deze en de naam Van Sloten werd gebruikt. Zeker is het echter niet.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

marijke dirks. romke is voor 2 de keer getrouwd met riemke tjeerds (fam vaders kant)In Dantumawoude (herv kerk) ligt een graf (fam. moedeskant) met de naam D.Sloterdijk er onder.st.annaparochie denk 1939.
ben op zoek naar deze fam.

Anoniem zei

de maker van "de verdwenen boer" is Karel Gomes