dinsdag 8 maart 2011

Klassenfoto's Betterwird rond 1905. Wie herkent de personen?

Door bemiddeling van de Stichting Historia Doccumensis kwam museum het Admiraliteitshuis in bezit van een drietal klassenfoto’s uit omstreeks 1905 van de Christelijke School te Betterwird.
Schenkster mevrouw Anja Nieuwkoop had eerst de gemeente benaderd, die doorverwezen had naar genoemde stichting. Bij de foto’s had zij de volgende informatie.

Zelf is ze geen nazaat van één der afgebeelde kinderen of van de onderwijzers, maar verbonden aan de Heemkundekring Hooge en Lage Zwaluwe in Breda. De foto’s zijn afkomstig uit het bezit van de wel op de foto’s afgebeelde meester Barnard, die in 1909 naar Lage Zwaluwe verhuisde. Dat is de link. Een dochter van dhr. Barnard, geboren in 1920, vertelde later aan mevrouw Nieuwkoop dat het school gebouw door haar oom ontworpen of gebouwd was, waarschijnlijk rond 1897. Haar vader was er zo’n 12 jaar onderwijzer of hoofdonderwijzer voordat hij naar Lage Zwaluwe verhuisde, waar hij minstens 25 jaar hoofd van de christelijke school is geweest. Bekend is verder, dat Barnards vrouw Fries sprak maar of zij of haar man afkomstig was van Betterwird is niet bekend.
Eventuele reacties kunt u sturen naar de redactie van De Sneuper.

Update: Erwin Boers van de Leeuwarder Courant meldt diverse vermeldingen van meester Barnard te Betterwird in het online archief van de LC. In 1912 lijkt hij nog steeds in Betterwird te zitten.

Geen opmerkingen: