maandag 26 maart 2012

Oude kaart 1692 Noord Friesland en Wadden

Via de website Old Maps Online kwam ik een kaart tegen, Germania Parte Occidentale, waarop het noorden van Friesland en de Wadden is afgebeeld.
De Friese plaatsen zijn voorzien van een kleine tekening van een molen.
Op de Wadden worden interessante oude namen genoemd, zoals het verdwenen eiland Busch (Bosch), en de zeegaten Scholbalg, Amelander Gat, Boomkens Gat en Stortemelks Gat.
Ook het nog niet aan Texel vastzittende Eyerlant wordt genoemd.
Bij Dokkum staat abusievelijk Dockun, met een n.
De maker van de kaart is Vicenzo Maria Coronelli, die leefde van 1650-1718.

1 opmerking:

Hans Zijlstra, blogger, sneuper, ondernemer zei

Warner Banga had de volgende opmerking: de afbeelding is geen molen maar een kerktoren/torenspits. Het lijkt misschien op een molen, maar is dit niet (de horizontale roede is dan veel te kort) en heeft ook geen logische verbinding met de vaak meerdere molens in deze plaatsen. Het symbool van een kerk of kerktoren werd echter heel vaak gebruikt om de locatie van een stad te markeren. Losse molens, buiten steden werden wel vaak ingetekend als bakens/oriëntatiepunten, maar daar is bij deze kaart geen sprake van.

Groetnis, Warner