Berichten weergeven met het label Criminele sententies. Alle berichten weergeven
Berichten weergeven met het label Criminele sententies. Alle berichten weergeven

donderdag 12 december 2013

Noordoost-Friezen in Signalementenregister Amsterdam

Als je voorouders heel braaf waren, dan is de kans groot dat er niet veel in de archieven te vinden is
dat kleur aan je stamboom geeft. Civiele en Criminele Sententies zijn bijvoorbeeld in Friesland prachtige bronnen voor smeuige verhalen.
Maar ook in het Stadsarchief Amsterdam liggen archiefstukken die je plotseling aan een foto kunnen helpen van een voorouder die je nog nooit gezien hebt!
Zo kan er gezocht worden in het Signalementenregister (1880-1917), o.a. op geboorte-locatie (zie voorbeeld). Ik heb het wel eens eerder gedaan maar ik heb de indruk dat er nu meer te vinden is.
Op Dokkum vind je dan (zie ook illustratie hiernaast van Anne Glas, geboren 1879 te Dokkum):
Clewits, Gerrit Folkert 07-10-1887 / Dokkum
Glas, Anne 13-06-1879 / Dokkum
Hellema, Igle of Willem - / Dokkum
Hellinga, Lieuwe 05-01-1874 / Dokkum
Kampstra, Tjisse 04-10-1874 / Dokkum

Uit andere plaatsen in Noordoost-Friesland:
Kiensha (Kienstra ?), Joseph Jans Georgius 06-02-1870 / Doekum
[de] Vos, IJuze 20-10-1887 / Dokkum
Kingma, Lieme, 28-05-1863 / Anjum gem. Oostdongeradeel
Ozinga, Berend 15-03-1863 / Kollum
[van der] Ploeg, Paulus 24-12-1883 / Hallum
Schaafsma, Cornelis 20-04-1858 / Hallum
Visser, Ary 09-08-1892 / Kollum
[de] Jong, Jan 30-07-1862 / Ferwerd
Postma, Egbert 05-02-1863 / Ferwerd (Fr.)
Landmeijer, Mintje 20-04-1854 / Engwierum
Bosch, Folkert 04-04-1871 / Dantumadeel
[van der] Bij, Alle 16-04-1890 / Dantumadeel
[van der] Meulen, Popke 29-03-1889 / Dantumadeel
Altena, Bintje Geerts - / Nes
Bos, Jan Pieter - / Nes
Dekema, Ate, 23-07-1881 / Metslawier
Dekema, Ate Freeks, 23-07-1851 / Metolawier
[van der] Werff, Sijtze 15-06-1873 / Veenwouden
Zwaagstra, Rinze Wijbes,geboorteplaatsAkkerwoude
Schoorstra, Pieter Willems,geboorteplaatsTernaard (vermeld als Schoonstra)

U kunt dus de signalementskaart met foto online bestellen bij het Stadsarchief Amsterdam, direct vanaf uw computer.

donderdag 17 oktober 2013

Verdwenen Friese dief Melle Eintes zat in Groningen

In het oktobernummer van 2013 van 11en30, het blad van NGV Friesland, een artikel van Veenwoudster Antonia Veldhuis getiteld Men weet niet waar hij is: De verdwijning van Melle Eintes Wouda/Leegstra.

Melle Eintes was zogenaamd zoek, vlak na de geboorte van dochter Klaaske in 1809. De in 1768 te Oudwoude geboren Melle, zoon van Einte Gerrits en Ybeltje Haayes bleek echter opgepakt te zijn in Groningen. Hij had een hele reeks aan misdrijven op zijn kerfstok en overleed uiteindelijk in gevangenschap op 11 april 1818 te Vilvoorde, Belgie, nadat hij ook al de gevangenissen van Gouda, Antwerpen en Purmerend van binnen had gezien. Zijn echtgenote Sjoukje Hendriks Leegstra (1768-1852) kreeg 4 kinderen, waarvan de achternamen wisselend Wouda of Leegstra werden. Dergelijke vondsten kunnen bij Tresoar gedaan worden in de Criminele Sententies, de huwelijkse bijlagen en in Groningen in het archief Cipier van het Tuchthuis (1670-1825) nr.7.

Verder in dit nummer een artikel van Anton Musquetier 'Hoe het geroep van 'Oranje Boven' door kinderen een oproer veroorzaakt'. Eind 1813 is Nederland bevrijd van de Fransen en ontstaan er opstootjes in o.a. Dokkum en Ee. Musquetier schrijft over het oproer in Woudsend met o.a. Migchiel Hayes Zoethout, maire S.S. Sijbes en Jetse Jelles de Jong.
Jan Fokko van der Wal beschrijft De Slotenaar van de eeuw, Gerben Gerrits van der Wal en het door de familie gefinancierde Van der Wal's Rusthuis te Sloten, dat hedentendage nog steeds geen huur aan de bewoners vraagt. Zij moeten wel minstens 60 jaar oud of als echtpaar samen 120 jaar oud zijn.
In Neem en Eet. Een artikel over een grote volgeling van Domela Nieuwenhuis, wordt Jan Johannes Giezen uit Leeuwarden (1859-1955) beschreven.
Van de Winnaars van de Elfstedentocht in 1940, oa Auke Aukema en Durk van der Duim is een stamreeks gepubliceerd.
Een aardige is ook het Geneagram van Sjoerd Huitema en Jeroen Hofstra die via een broer en zus in de 18e eeuw een gezamenlijke voorouder hebben.