donderdag 20 juni 2013

Boeken over uurwerkmakers in Joure en heel Friesland

Na ca. 10 jaar archiefonderzoek door Lammert en Siet de Bruin, lid van onze vereniging, over de
geschiedenis van de uurwerkmakerij in Friesland, met name gericht op Joure en omgeving, heeft dit geresulteerd in het schrijven van een boek hierover door Lammert de Bruin. Omdat ze eigenlijk in de archieven heel Friesland doorworstelden, kwamen ze tot zoveel informatie dat ze besloten om dat in een tweede boek te verwerken.
Het eerste is "Uurwerkmakers in Joure" waarin de geschiedenis van de uurwerkmakerij, de uurwerkmakers (ook genealogisch uitgespit), produktie en foto's. Ook de klokschilders zijn hierin meegenomen, etc.
Het tweede is "Uurwerkmakers in Friesland" en is een index op naam van alle uurwerkmakers en klokschilders die zijn gevonden, met alle gegevens en hun gebeurtenissen (alleen tekst).
De boeken worden in juni 2013 uitgegeven. Mocht u belangstelling hebben om er een aan te schaffen:
 

Van "Uurwerkmakers in Joure" is de prijs 24,95 euro (inclusief verzendkosten).

Van "Uurwerkmakers in Friesland" is de prijs 14,95 euro (idem). Dit boek bevat louter tekst.


U kunt zich hiervoor inschrijven op het emailadres: bergsiet@gmail.com met vermelding van naam, adres en hetgeen u wilt bestellen. 

Zie voor meer informatie de website van Siet de Bruin, waar ook een zeer volledige en handige Namenindex, evenals een Inhoudsopgave en deze introductie staat:
Steeds meer uurwerkmakers in de 18e eeuw
Mede door het succes van de nieuwe staartklok bleef ook in de 2e helft van de 18e eeuw de vraag naar Friese klokken verder toenemen. Steeds meer personen begonnen in Joure als uurwerkmaker, en ook hun zonen werden in het vak opgeleid. Naast de families Van der Meulen, de Aleva’s, de Bouma’s en Vijlstra’s, die in deze periode als uurwerkmakers begonnen, waren er ook uurwerkmakers die geen opvolging hadden voor hun uurwerkmakerij.
Enkelen waren nooit getrouwd en anderen hadden geen zoon die de uurwerkmakerij kon voortzetten. Bij een enkeling was hun huwelijk kinderloos gebleven. Het zijn juist deze uurwerkmakers waarvan in de archieven vaak veel minder is terug te vinden.

Geen opmerkingen: