donderdag 27 juni 2013

Dokkum als thuishaven Sontvaarders na 1795 vrijwel verdwenen

Deze week is er weer een update geweest van doorvaarten in de Sonttoldatabase. Deze bevat nu gegevens over de periode 1686-1857 en binnenkort zelfs vanaf 1630.

Voor de sneupers met interesse in schippers met thuishaven Dokkum had dat weinig toegevoegde waarde. Zoals te zien in het overzicht hieronder was (officieel) de vaart vanuit Dokkum, na het topjaar 1767, vanaf 1795 welhaast verdwenen!
Het Fries Scheepvaartmuseum meldt daarover het volgende: In 1795 sloten de Republiek en Frankrijk, na een oorlog van twee jaar, vrede. Daarmee kwam de Republiek, net als Frankrijk, in oorlog met Engeland. Engelse oorlogsschepen blokkeerden de Nederlandse kust. Scheepvaart onder Bataafse vlag werd bemoeilijkt. Engelse kapers vormden een voortdurende bedreiging voor de koopvaardij. Veel schippers namen vanaf 1795 daarom hun toevlucht tot het gebruik van vlaggen van neutrale staten als Pruisen, Papenburg, Emden of Kniphausen!
Zo gebruikte Daniel Symons Zijlstra uit Ezumazijl de vlag van Pruisen, werd toch gekaapt, maar wist zich uiteindelijk vrij te pleiten voor het Engelse High Court of Admiralty.

Geen opmerkingen: